Video 
    Hành hương

VIDEO
Hành trình 
đức tin 
2015

VIDEO
Hành hương 
Nam Mỹ

VIDEO
Thánh​Ca  LM
 Nguyễn Sang
145 ca khúc
2017 

Vài nét về chúng tôi 

TRUNG TÂM DU LỊCH & DI TRÚ ÚC CHÂU
THE AUSTRALIAN TRAVEL & IMMIGRATION CENTER

Giấy phép đăng bộ số: 
CST 2080648-40

DISCLAIMER
All travel packages/products advertised on this website are solely for the purpose of promoting services that are provided by The Australian Travel & Immigration Center (hereafter, TATIC) in the State of California. As a registered travel agency regulated by California’s Seller of Travel Law, TATIC makes no representation that any offerings of its travel packages are available for purchase or use in any jurisdiction other than the State of California. Consumers/Purchasers of any travel packages/products advertised on this website or on its printed materials who are not located in the State of California are SOLELY responsible for compliance with the laws of their locality.

Chúng tôi chuyên tổ chức các chuyến Hành hương và Du lịch, có Business License và giấy phép hành nghề (Travel Agency, số đăng bộ CST 2080648-40) do Bộ Tư Pháp (Department of Justice) California cấp.
Chúng tôi không phải là "tình nguyện viên" tự đứng ra tổ chức với một Linh mục và thu tiền mà không có giấy phép hoạt động của chính quyền.
Xin quý vị cẩn thận khi trả tiền dịch vụ du lịch cho bất cứ ai không có Business License và giấy phép hành nghề (Travel Agency) vì khi hữu sự quý vị sẽ không được hưởng sự bảo vệ của luật pháp Hoa Kỳ và hảng Bảo Hiểm.

Còn nữa  ...

Liên lạc chúng tôi 

Điện thoại cầm tay:
+1 (714) 229 0036

Địa chỉ